The Open University of Tanzania
Affordable Quality Education for All
Taarifa Muhimu ya Udahili wa Wanafunzi Waliohakikiwa na Tcu